ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਨਮੇਹਰ ਸਿੰਘ  ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਗੁਰਮਨਮੇਹਰ ਸਿੰਘ
ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ (ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਟਾਲਾ)
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ
ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆ ਵਧਾਈਆਂ