ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁਨਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ
ਨਾਮ –ਕੁਨਾਲ
ਪਿਤਾ – ਡਾ. ਸੁਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਮਾਤਾ - ਸੁਹਾਣਾ
ਪਿੰਡ- ਸੰਘੋਰ।