ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ  ਰਿਧਿਮਾ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ
ਰਿਧਿਮਾ
ਪਿਤਾ ਅਮਨ ਖੀਵਾ ਮਾਤਾ ਪੂਨਮ ਖੀਵਾ ਬਟਾਲਾ