ਯੁਰੋਪ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਲੜਕੇ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਲੜਕਾ ਬੇਹਲ ਫੈਮਲੀ,  ਉਮਰ 34 ਸਾਲ। ਲੜਕੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਪੜਾ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ  ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹਾਉਸਵਾਇਫ ਹੈ।
ਲੜਕੇ ਦਾ ਇੱਕ  ਭਰਾ ਤੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਹਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੈ । ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੈ । ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0049 1737472480
0044 7438778114
0049 15212691609