ਯੁਰੋਪ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ ਲਈ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਯੁਰੋਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਟਲ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਮੋਬਾਇਲ- 75278-71963